Letecké mapování


Leteckou fotogramettrii provádíme v závislosti na rozsahu mapovaného území. Pro větší území používáme bezpilotní letadla. Pro detailní části jako je tvorba 3D modelů, měření délek nebo kubatur využíváme multirotorové drony. Celý let je realizován pomocí předen naplánovaných letových plánů pro přesné nasnímání požadovaných prostorů. Výsledkem je vždy podrobný protokol včetně 3D vizualizace a mapy.

Ortofoto a 3D modely

Pomocí našich bezpilotních letounů provádíme snímkování za účelem tvorby ortofotomap, které díky vysoké vypovídající schopnosti a množství zachycených detailů přehledně odráží skutečný stav snímaného povrchu a je spolehlivým zdrojem informací. Naše technika umožňuje tvorbu map s rozlišením od 1 cm / pixel. Vynikajícími podklady pro tvorbu dokumentace a srozumitelnosti území jsou 3D vizualizace terénu a budov.


Výpočty a měření

Použití bezpilotních letounů se stále více stává neocenitelným zdrojem při monitoringu a výpočtu množství zásob. Snímkování těžebních prostorů nebo uskladněných zemědělských plodin lze provádět za zlomek času a nákladů. Pro přesné určení polohy využíváme diferenciální GPS senzory.


Precizní zemědělství

Precizní zemědělství má prospěch v hospodaření, zemědělcům poskytuje aktuální údaje snímaných ploch o stavu zdraví rostlin, variabilitě setí, obsahu vody, o intenzitě aplikace hnojiv, analýze výnosu a dalších úsporných opatřeních, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Multispektrální zobrazování je zemědělská technologie, která vede pro zlepšení produktivity a výnosů, vizualizace a porovnání přírůstků z každé části pole na základě zjištění zdravotního stavu rostlin.


Geodetické práce

Ve spolupráci s geodety, topografickými a kartografickými odborníky se zabýváme podrobnějším modelování topografie původních objektů a lokalit v kombinaci s demografickými údaji. Mapování těchto lokalit je neocenitelným zdrojem rychle získaných údajů s přesně stanovenou polohou. 


Monitoring škod

Mapování vzniklých škod pomocí bezpilotních letounů poskytuje velmi cenné informace při nečekaných událostech jako jsou bouřky, pohromy, požáry, vítr a další meteorologické vlivy. Tato metoda umožňuje velmi rychle shromažďovat informace z velkých nebo nedostupných ploch. 


Detekce a sledování

Detekce objektů, zaměření jejich polohy nebo následné sledování je možné provádět díky dronů operativně i na velké vzdálenosti. Pro detekci a sledování využíváme infrakamery, které poskytují přehledný obraz i za podmínek, při kterých není možné běžnou kamerou sledovaný objekt vyhledat.

Provedeme letecké mapování dle vašich představ

Objevte s námi svět dronů


© Copyright 2020 Enerdrone. Všechna práva vyhrazena.