Průmyslové inspekce

Pomocí bezpilotních letadel provádíme inspekce prostorů, které jsou pro člověka těžko dostupné. Zapojení bezpilotních letadel vede k usnadnění práce, úspoře času a snížení nákladů. V závislosti na typu prostoru volíme vhodný bezpilotní prostředek, který umožňuje přímý přenos dat ve vysokém rozlišení přímo pro pozemní operátorský tým. Naše technika disponuje stabilizovaným obrazovým přenosem ve viditelném a infračerveném spektru, které dovoluje možnost nastavení citlivost nebo přiblížení obrazu. Výstupem každého inspekčního letu je podrobný protokol s naměřenými daty a informacemi.

Výškové stavby

Provádíme inspekční lety věží, komínů, větrných elektráren, mostů a dalších staveb. Obsluha může zůstat bezpečně na zemi a s operátorem se přesto dostane bezpečně blízko pro provádění inspekce. Není třeba využívat žádná lešení, lana nebo jeřáby. Použití bezpilotního snižuje nebezpečí při práci ve výškách.


Fotovoltaické elektrárny

Pomocí termografické kamery vytvoříme ucelený model celé elektrárny s detailními pohledy na odhalené závady. Výstupem je podrobný popis závad. Součástí je také inspekce ve viditelném spektru pro vizuální kontrolu stavu panelů. Na přání je možné vytvořit podrobný 3D model celé elektrárny.


Vedení vysokého napětí

Bezpilotními letouny odstraníme nutnost výstupu na stožáry, vypínání vedení a s tím spojená rizika. Ročně se na nich stanou stovky mimořádných situací, zkratů způsobených přírodními živly nebo ptáky. Nabízíme možnost pravidelného monitoringu stavu jednotlivých částí vedení a detekci prorůstání stromů a keřů na vedeních.


Budovy

Inspekce budov umožňuje zjištění technického stavu - jeho skrytých i zjevných vad. V rámci letecké inspekce lze odhalit poruchy konstrukce, úniky tepla, tepelné mosty nebo detekovat zatékání vody. V závislosti na inspektorovi nemovitostí, který je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí může být přímo upravován letový plán pro dokonalé provedení celého inspekčního letu. 

Objevte s námi svět dronů


© Copyright 2020 Enerdrone. Všechna práva vyhrazena.